Mobil Versjon

Åpning av ny rusenhet i Eidsberg

Den 20.november 2017 åpnet formelt den første rusenheten for unge voksne innsatte fra 18-25 år ved Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg.

Eidsberg-åpning

Avdelingen har vært i drift siden 15. september og er en av kriminalomsorgens 3 nye rusenheter etter stifinnermodellen i 2017.

Statssekretær Anette C. Elseth i Justis- og beredskapsdepartementet foretok den formelle åpningen, på bildet står hun smamen med fengselsleder Ole Jonny Rydland. Innsatte deltok i markeringen med musikalsk innslag.

Rusenheten ved avdeling Eidsberg vil jobbe tett sammen med den allerede etablerte rusmestringsenheten ved fengselets andre avdeling i Trøgstad.

Felles for avdelingene er et samarbeid med Sosialmedisinsk poliklinikk i Sarpsborg, som har totalt 3 psykologer som jobber i de 2 avdelingene. I tillegg har den nyåpnede rusenheten ved avdeling Eidsberg et samarbeid med Tyrilistiftelsen, som bidrar med 2 miljøterapeuter og 1 psykologspesialist. Kriminalomsorgen har 6 miljøterapeuter og 6 fengselsbetjenter som jobber i turnus.

Rusenheten er en egen boenhet og har 12 plasser. Målgruppen for tilbudet er unge voksne menn i aldersgruppen 18-25 år som var rusavhengige ved innsettelse i fengsel. I tillegg til å følge opp de 12 innsatte i rusenheten, jobber de ansatte også ut mot de andre avdelingene i fengselet og tilbyr individuelle samtaler, gruppesamtaler og annen oppfølging knyttet til rusproblematikk.

Den nye rusenheten ved Eidsberg vil forsøke å forene beste praksis fra eksisterende stifinner- og rusmestringsenheter, samtidig som de prøver ut nye tiltak som kan styrke innsattes rehabilitering og behandling. Rusenheten ved Eidsberg vil ha spisskompetanse på kriminalomsorgsfaglig innhold, aktivisering, miljøterapi og poliklinisk behandling av unge innsastte.