Mobil Versjon

Økt innsats mot overdoser etter løslatelse

Seks fengsler setter nå inn tiltak for å redusere antall overdosedødsfall etter løslatelse. Det skjer i et prosjekt der fengslene, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og Helsedirektoratet samarbeider for å få ned antallet overdosedødsfall.

Gro Solbakken (t.v.) og Siv Gaarder, ansvarlige for prosjektet ved KRUS.

På Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS er det Gro Solbakken (t.v.) og Siv Gaarder som er ansvarlig for prosjektet.

- Prosjektet bygger videre på de erfaringene vi gjorde med pilotprosjekter i fengslene i Bergen, Trondheim og Hedmark i fjor, sier Gaarder.

- De har gjort verdifulle erfaringer som vi nå tar med videre, supplerer Solbakken.

De seks fengslene som nå skal arbeide med å redusere antall overdosedødsfall er Arendal, Stavanger, Nordre Vestfold, Sem, Halden og Indre Østfold. 

Som en del av Nasjonal overdosestrategi 2014 – 2017 har det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7» og kriminalomsorgen ved hjelp av en bredt sammensatt ekspertgruppe kommet frem til fire konkrete tiltak:

  • Innkomstsamtale med helse- og omsorgstjenesten i fengselet 
  • Informasjon om overdosefare og livredning 
  • Løslatelsessamtale, enten i gruppe eller individuelt 
  • «Time i hånden»: Konkret avtale med helsetjenesten, NAV, kommune og/eller andre instanser ved løslatelse. 

Det siste av de fire tiltakene gjør at man unngår den såkalte glippsonen, der den løslatte må vente på tiltak i den tiden der risikoen for overdosedødsfall er størst.

Forskningsrapport

En fersk forskningsrapport fra Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo viser at overdoser av narkotika er årsaken til hele 85 prosent av de dødsfallene som inntreffer i løpet av den første uken etter løslatelse fra fengselet.

Rapporten ble nylig presentert av Anne Bukten, post.doc. ved SERAF og førsteamanuensis ved KRUS, og Marianne Stavseth, stipendiat ved SERAF.

SERAF har tatt for seg alle de 91.000 løslatelsene som skjedde fra norske fengsler i årene 2000 – 2015 og koblet dem med dødsårsaksregisteret for å få frem tallet. I denne perioden mistet totalt 493 personer livet i en overdose innen det første halvåret etter løslatelse fra fengsel.

Undersøkelsen viser også at risikoen for overdosedødsfall er mer enn dobbelt så stor i den første uka etter løslatelse som i den påfølgende uka.

Medarbeidere fra de seks fengslene var i slutten av mars samlet til et læringsnettverk på KRUS, og dette samarbeidet fortsetter under prosjektets gang.