Mobil Versjon

Åpen dag ved Ungdomsenhet øst

I forbindelse med etableringen av Ungdomsenhet øst på Eidsvoll inviterer fengselet til en åpen dag for nærmiljøet. Dato for åpen dag er onsdag 17. februar fra klokka 14:00 til klokka 19:00.

Ungdomsenhet Eidsvoll

Det vil bli omvisning for de besøkende på fengselets område og i boenheten.

Ungdomsenhet øst er et sonings- og varetektstilbud. Målgruppen er ungdom i alderen 15 - 19 år, og fengselet har plass til 4 innsatte.

Enheten skal bygge på tverrfaglig samarbeid, hvor motivasjons- og endringsarbeid blir en viktig del av enhetens innhold. Enheten skal ha en landsdekkende funksjon.

Adressen er Dønnumvegen 5-8, 2080 Eidsvoll.

Besøkende over 16 år bes om å fremvise gyldig identifikasjon. Barn under 16 år er velkomne i følge med voksne. Det er ikke tillatt å ha med seg mobiltelefon eller kamera inn i fengselet.

Hjertelig velkommen!