Mobil Versjon

Brosjyreserie om isolasjon lansert på isolasjonskonferansen

25. september arrangerte Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS det vi har valgt å kalle årets viktigste konferanse for sektoren vår - om isolasjon i kriminalomsorgen.

Brosjyrebilde2

De om lag 170 deltakerne fikk en svært spennende dag med høyaktuelle innlegg som ga et nærmere innblikk i fakta rundt isolasjon, innsikt fra aktuell forskning, informasjon om metodisk jobbing med målgruppen og ikke minst fikk de høre veien videre for å bedre forholdene for de isolerte. 

Samtidig ble det lansert en serie brosjyrer om isolasjon fra Skandinavisk isolasjonsnettverk (www.isolation.network), som kom rett fra trykkeriet i Halden fengsel. Brosjyrene er rettet mot både innsatte for å gi dem praktisk informasjon og helt konkrete råd om det å være isolert i fengsel, hva vanlige reaksjoner på isolasjon er og hva som skjer med de som utsettes for dette. Men også ansatte, pårørende og advokater får egne spesialtilpassede versjoner av brosjyren for å sørge for innsikt og forståelse for temaet. 
Du kan laste ned og lese brosjyrene her

- Kriminalomsorgen er veldig glad for at det lages denne type materiale om en svært krevende tematikk som vi er opptatt av og jobber mye med. Vi skal ta disse brosjyrene aktivt i bruk i våre fengsler, sier Lise Sannerud, direktør i KDI.