Mobil Versjon

Bergen fengsel priset for produktutvikling

Bergen fengsel er tildelt prisen «Beste produkt i utvikling», og nå settes prisvinner-produktet i produksjon. 

Design-foto

KRUS holdt i 2018 tre kompetansehevende kurs for arbeidsdriften: Produkt i utvikling, Salg og prissetting og Digitale medier som markedsføringsverktøy. 

Deltagerne på kurset Produkt i utvikling ble invitert til å delta på den spennende konkurransen om «Beste produkt i utvikling». Premien var en liten utstillingsplass på Norges største varemesse, med et podie i glassgangen under den store produkt og designmessen på messa Oslo Design Fair, som ble arrangert 28. – 30. august på Arena i Lillestrøm.  

Og Bergen fengsel ble den heldige vinneren! Bildet over er tatt på messa på Lillestrøm, hvor de presenterte et skjærefjøl/brett-konsept som designfirmaet Odd Standard har designet og som Bergen fengsel nå skal sette i produksjon. Fra venstre Heidi Bottolfs fra KDI, Hanne Frostad, Bergen fengsel, Morten Knarrum, KDI, og Bjarte Synnevåg, Bergen fengsel. 

Bjarte Synnevåg er verksbetjent i fengselet, og deltok sammen med driftssjef Pål Skogen og Hanne Frostad på KRUS-kurset i fjor. 
  
- På messa var det stor interesse fra publikum, som fikk innsyn i et lite stykke arbeidsdrift og kriminalomsorg. For fengselet er det spennende å løfte et produkt ut i et profesjonelt marked som kriminalomsorgen vanligvis ikke deltar i. Bergen fengsel håper på flere flotte kurs på KRUS, og at vi får se flere fengsler delta på Oslo Design Fair i framtiden, sier de stolte representantene for Bergen fengsel. 

Kurset Produkt i utvikling ble fasilitert av studenter fra Fakultet for teknologi, kunst og design ved Oslo Met på Kjeller. Kursdeltagerne fikk en «Instant» innføring i designtenkning og produktutvikling.  Denne metodikken var grunnlaget for konkurransen. Vinneren skulle dokumentere et ferdig produkt hvor designprosessen var benyttet. Produktutviklingsprosessen skulle involvere innsatte, det skulle legges fram et fysisk resultat og det skulle foreligge en presentasjon av produktutviklingsprosessen.