Mobil Versjon

Arendal fengsel, Kleivgrend avdeling

Kriminalomsorgen region sørvest


Avdelingen ligger i Kleivgrend, et lite stykke utenfor Fyresdal. Avdelingen har plass til 28 innsatte. De innsatt som er der møter stort sett til soning selv, via avdeling Håvet i Arendal. Det er også et samarbeid med ut slusing fra lukket avdeling.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Tog til Arendal, buss eller bil. Innsatte blir transportert tilavdelingen to ganger i uken.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Privat tøy og legitimasjon

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Fiskeutstyr treningstøy, bøker med mer.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Etter behov, ikke noe fast.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Plassering jf aktivitetsplikten. Samtale med kontaktbetjent. 

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Fengselet handler på en lokal butikk. Vanlige butikkvarer med unntak av alkohol. Det er fastsatt opptil maksimalt handlebeløp.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Fra kl. 15:00 til 23:00 i ukedagene. 08:00 til 23:00 i helger.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene? 
Private klær i begrenset omfang

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Datakurs, sveisekurs, laftekurs, motorsag kurs, truckfører kurs, førstehjelp me

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Tømmerhogst , vedproduksjon samt oppdrag i nærområdet. Skogbruksrelaterte oppgaver.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Gåturer, løpe, trenings rom i avdelingen, fisketurer, skiløype, fotball, bading.
Annet som er spesielt for fengslet/avdelingen Kurs / trafikk og rus.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Søknad om besøkstillatelse må sendes inn ferdig utfylt til oppgitt adresse på søknadsskjemaet. 

Hva er besøkstidene i fengslet?
Lørdag og søndag. Kl. 13:30 til 14:30 / 15:45 til 17:45.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Klær og bøker/blader. Mat og drikke som må spises under besøket. Penger.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Noen leker på ett av rommene.