Mobil Versjon

Arendal fengsel, Håvet avdeling

Kriminalomsorgen region sørvest

arendal_haavet

Avdelingen ligger ved siden av lukket avdeling, og er en avdeling med lavt sikkerhets nivå. Det er 13 plasser i avdelingen, kun for mannlige innsatte. De innsatte som soner her er kommer stort sett via lukket avdeling, eller møter selv til soning. Avdelingen har fokus på innholdet i soningen og søker å gi den enkelte innsatte et individuelt tilpasset, helhetlig tilbud som igjen skal gi den innsatte økt livsmestringskompetanse.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Tog til Arendal, buss eller bil. Avdelingen ligger rett utenfor sentrum.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Offentlig godkjent legitimasjon og soningsinnkalling.

Ha KAN den domfelte ha med seg?
Private klær i begrenset omfang: tre bukser, tre gensere, en treningsdress, et par sko, et par joggesko, et par tøfler, t-skjorter, truser, strømper i passende antall og en jakke. Toalettsaker, sjampo, såpe i gjennomsiktig emballasje og barbersaker. Videre kan en ha med seg inntil fem pakker tobakk eller en kartong sigaretter eller fem pakker snus.
Dette gjelder ved innplassering på de åpne avdelingene. Det kan også være lurt å ha med seg kontanter til telefonering, første gangs handling, etc.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Sengetøy og håndklær.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Plassering i avdelingen samt grundig informasjon vedrørende rutiner. Kontaktbetjent vil etter kort tid innkalle til en samtale for kartlegging av innsattes ønsker under soning.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Fengslet handler på en lokal butikk. Tillatt kjøp er vanlige kolonialvarer med unntak av alkohol og deodoranter som inneholder sprit. Handlebeløp i henhold til gjendende regelverk.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Fra kl. 15.00 - 23.00 i ukedagene. Fra 08.00 - 23.00 i helger.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Private klær i begrenset omfang.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Diverse opplæring innen snekkerfaget samt korte kurs som stillaskurs, jernbinding m.m. Skolen kan også tilby undervisning i fag fra videregående skole m.m.

Hvilke fritidstilbud kan avdelingen i perioder tilby?
Gåturer, løping, spinning, treningsrom i avdelingen, fisketurer, kino og bowling.

Annet som er spesielt for avdelingen?
Mulighet for frigang.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Søknad om besøkstillatelse må sendes inn ferdig utfylt til oppgitt adresse på søknadsskjemaet. 

Hva er besøkstidene?
Besøkene er i hovedsak på kveldstid.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Klær og bøker/blader. Mat og drikke som må spises under besøket. Penger som settes inn på innsattes konto i fengslet.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Noen leker på ett av rommene.

Annet
Det er ikke lov å ta med vesker samt mobiltelefoner inn på besøk. Alle besøkende må vise legitimasjon.