Mobil Versjon

Arendal fengsel, Evje avdeling

Kriminalomsorgen region sørvest


Arendal fengsel, Evje avdeling ligger i Evje- og Hornes kommune og er en enhet med lavere sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 20 plasser for menn. 8 av disse plassene er forbeholdt innsatte som har fått plass ved rusmestringsavdelingen. Avdelingen ønsker domfelte med lange straffer, men også korte dommer mottas. Det er ingen restriksjoner i forhold til type lovbrudd.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Offentlig kommunikasjon: Buss fra Kristiansand og/eller Arendal.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Legitimasjon, samt nødvendige klær og utvalgte hygieneartikler.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
DVD-spiller, kontanter som settes inn på innsattes konto.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Informasjonshefte for oppholdet.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Kartlegging, informasjon, aktivitetsplikten iverksettes umiddelbart, kontaktbetjent fordeles.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Evje avdeling har én handledag i uken. Dette gjøres ved at innsatte skriver handlelister og en lokal butikk står for levering av handlevarene. Utvalget som tilbys finnes på en liste og de tingene som innsatte ikke får lov til å kjøpe er informert om skriftlig. Handlebeløp etter gjeldene regler.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Fra klokken 15-23 i hverdagen og fra 0900-2300 i helgene via kiosk. Eller i rehabiliteringsøyemed etter avtale med kontaktbetjent på dagtid.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Avdelingen har et godt og variert skoletilbud på alle nivåer. Innnsatte tilbys ofte - i den grad det er mulig - opplegg ut fra individuelle behov. Alt fra real- til byggfag.

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Avdelingen har et godt og tilrettelagt tilbud gjennom at vi står som ansvarlige for vedlikehold. av Evjemoen næringspark, samt gjør oppdrag for andre leietakere i næringsparken. Videre tilrettelegges det alltid ut fra individuelle behov. Arbeidsdriften har også et godt og nært samarbeid med skolen.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Avdelingen tilbyr et variert fritidstilbud. Alt fra sportslige til kulturelle aktiviteter. Fengslet ligger i et område som gjør det mulig å tilby aktiviteter i skog og mark.

Annet som er spesielt for avdelingen?
Evje har en rusmestringsavdeling med inntil 8 plasser.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Søknad om besøkstillatelse finner du under. Søknaden sendes inn ferdig utfylt til oppgitt adresse på søknadsskjemaet. 

Hva er besøkstidene i fengslet?
Tirsdag og onsdag fra 16.30 til 21.00 og lørdag og søndag fra kl. 13.30 til kl. 19.00. Dette gir mulighet for inntil fire besøk per dag. Innsatte får i utgangspunktet 1 besøk i uken av varighet av minimum en og en halv time per besøk.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Mat som nytes under besøket og drikke som ikke er åpnet. Ellers kan besøkende ta med effekter etter avtale med kontaktbetjent. Besøkende kan også levere inn penger via betjent som settes inn på innsattes konto.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Godt tilrettelagt for barn. Vi har også eget besøkshus som kan benyttes ved behov.

Annet
Ekstrabesøk etter søknad og avtale med kontaktbetjent.