Mobil Versjon

Åna - mulighetenes fengsel

En epoke er forbi, det er slutt på soning i firemannsceller, vi ser med optimisme på fremtiden, og regiondirektør Gudmund Idsø betegner Åna som – mulighetenes fengsel.
knut1
Justisminister Knut Storberget og fengselsleder Mette Grude. Foto: Morten Røer

Av Marit Hegelstad

 

28. oktober 2010 blir skrevet inn som nok en merkedag i Ånas historie.

Det var på denne dagen justisminister Knut Storberget foretok den offisielle åpningen av de nye enecellene, og det ble slutt på bruk av 4 mannsceller.

 

Det ble en flott markeringsdag for både innbudte gjester og tilsatte.

Fengselsleder Mette Grude ønsket velkommen og sa at dette var som et eventyr. ”Vi er i en ny posisjon nå og vi ser med optimisme fremover” fortsatte hun.

”Denne dagen viser at politikk virker” sa justisminister Knut Storberget da han holdt sin åpningstale. Han har ved flere anledninger besøkt Åna fengsel og regionsdirektør Gudmund Idsø mente at Storberget hadde gjort en geni-strek da han for noen år tilbake inviterte med seg finansminister Kristin Halvorsen for å besøke Åna. Storberget berømmet de ansatte ved fengselet og sa at han merket en glød og en sterk vilje til å bedre forholdene både for de innsatte og for de som jobber på fengselet. ”Regjeringen har ment at det var viktig å satse på Åna, og det har vært bred politisk enighet om å bedre forholdene i kriminalomsorgen. Det er satt av 60 millioner til dette byggeprosjektet og det er videre foreslått 10 millioner til nytt Åna-kull. Disse tiltakene kan dere se på som en tillitserklæring fra Regjeringen i forhold til det gode fengselsarbeidet som gjøres ved Åna fengsel,” sa Storberget. Han avsluttet med å takke ansatte for den positive innstillingen som er blitt vist under byggeprosjektet og mente fengselet under hele byggeperioden var blitt drevet på en forbilledlig måte.

Nøkkeloverrekkelse

Det ble foretatt høytidlig overrekkelse av den symbolske nøkkelen som viser at byggeprosjektet er fullført.

Direktør Hilde Nordskogen fra statsbygg takket alle som har bidratt for den positive vilje, holdning og fleksibilitet som er vist under arbeidet.  Hun fremhevet det gode samarbeidet og sa at det hadde vært en krevende men god prosess. Hun overrakte nøkkelen til oppdragsgiveren som var justisdepartementet. Justisminister Knut Storberget overleverte så nøkkelen til regiondirektør Gudmund Idsø som tilslutt ga den videre til fengelsleder Mette Grude.

 

Det hersket en gjennomgående positiv tone denne dagen der det falt mange lovord på både ansatte og ledelsen ved Åna. 

felles
Fellesskapsrommet på en Avd. B-2. Foto: Marit Hegelstad

Ombyggingens omfang

Alle 4 mannscellene er bygget om til enmannsrom, gymsalen, garderober og midthall er renovert. Det er satt inn nye dører i avdelingene og det er lagt nytt gulv i C-fløy.

Det som nå gjenstår er D-fløyen som fortsatt er som den var på 1930-tallet.

Vi håper på snarlig utbedring også av denne avdelingen.

 

Vi er kjent for å være gjestfrie på Åna, så vi ønsker justisminister Knut Storberget og finansminister Sigbjørn Johnsen hjertelig velkomne til å besøke oss når det måtte passe.

Historisk tilbakeblikk

Det er i år 100 år siden grunnsteinen ble lagt ned.  Opstad tvangsarbeidshus, som det den gang het, hadde i sin tid plass til 224 tvangsarbeidere. Tvangsarbeid som system ble avviklet i 1970, og tanken om å bygge om 4 mannscellene startet allerede i 60-årene.

 

Tidligere underdirektør Ståle Olsen har skrevet bok om historien om Opstad tvangsarbeidshus.

En bok som tar oss tilbake i historien og gir oss innblikk i forholdene opp gjennom tidene. Ståle Olsen fortalte om arbeidet han hadde hatt med å samle stoff og refererte til hendelser som hadde vært. Han stilte spørsmål om hva historien kan lære oss og hevdet at: Ordninger og nyskapinger som i den ene tid kan oppfattes som det eneste rette i det neste øyeblikk kan synes som uhensiktsmessige.

Han poengterte viktigheten av å ta lærdom av det som tidligere var gjort og spør seg selv om løsninger som blir valgt i dag vil stå seg på lang sikt.

alna1
Aspirant Vibekke Gloppestad og fengselsførstebetjent Rune Johansen er godt fornøyd med de nye avdelingene. Foto: Marit Hegelstad

Veien videre

”Vi har nå 5 flotte nye avdelinger og satser friskt videre, dette gleder vi oss til” sa Mette Grude tilslutt.