Mobil Versjon

Agder friomsorgskontor, Arendal underkontor

Kriminalomsorgen region sørvest


Hvor møter den domfelte opp?

Avdelingskontoret ligger sentralt i Arendal sentrum. Inngang fra Kanalplassen i samme bygg som politi og post. Kort avstand til buss, tog og parkering.

Til hovedkontor