Agder fengsel er et moderne fengselsbygg med digitale løsninger som gir bedre forhold for både de innsatte og ansatte. Det er også tilrettelagt for aktivisering og opplæring for alle innsatte. 

Agder fengsel, Froland avdeling

Agder fengsel består nå fire avdelinger:

Froland avdeling 
Mannlige innsatte, høy sikkerhet, 200 plasser   

Mandal avdeling 
annlige innsatte, høy sikkerhet, 100 plasser   

Evje avdeling
Kvinnelige innsatte, både høy og lavere sikkerhet, 30 plasser

Solholmen overgangsbolig
Mannlige og kvinnelige innsatte, 15 plasser