Mobil Versjon

28 innsatte sendt til fengsler i sine hjemland

I løpet av første halvår i år ble 28 utenlandske statsborgere overført fra norske fengsler til fengsler i sine respektive hjemland.

Det viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), som har ansvar for saksbehandlingen i soningsoverføringssaker.

I samme tidsrom i fjor ble 33 innsatte sendt hjem, og i løpet av hele fjoråret ble til sammen 63 innsatte overført til fengsler i sine hjemland. Det ga Norge en besparelse på vel 41.000 soningsdøgn.

Ved utgangen av første halvår i år var det i tillegg til de 28 utsendelsene fattet vedtak om hjemsendelse av ytterligere 13 innsatte i norske fengsler. På samme tid i fjor var dette tallet åtte innsatte.

- Det er en lang og kompleks prosess som fører frem til en soningsoverføring fra Norge til den domfeltes hjemland, og det gjør at disse sakene tar tid å gjennomføre. Soningsoverføringene reguleres juridisk av internasjonale avtaler der Norge er part. I Norge håndteres soningsoverføringene av kriminalomsorgen, mens de i noen andre land ikke bare må behandles administrativt, men også av domstolene, sier Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør i KDI.

Av de som ble soningsoverført i første halvår i år var 10 fra Litauen, syv fra Romania, fire fra Polen, to fra Nederland og én fra henholdsvis Estland, Tyskland, Storbritannia, Albania og Frankrike.

KDI regner med at antallet soningsoverføringer for hele året i år vil bli omtrent det samme som for i fjor.