Mobil Versjon

175 nye aspiranter begynner på KRUS

-Vi ønsker å ta opp de beste søkerne. Nå er dere kommet gjennom nåløyet, og nå er det opptil dere å vise at dere er de beste.

KRUS-åpning

Det sa direktør Hans-Jørgen Brucker (bildet) ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS da han tirsdag 2. januar ønsket 175 nye aspiranter velkommen til den toårige fengselsbetjentutdanningen. Etter to års studier med praksis uteksamineres de i desember 2018, med 120 studiepoeng og tittelen høgskolekandidat i straffegjennomføring.

Brucker understreket at studiet regnes for å være krevende, og ba de nye aspirantene om å ta med seg alle sine tidligere erfaringer inn i den prosessen de nå begynner på.

Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), understreket det viktige i at etaten stadig får inn "nytt blod", og ga aspirantene en oversikt over kriminalomsorgens samfunnsoppdrag, virksomhetens forskjellige deler, aktuelle endringstrekk og de utfordringer etaten står overfor.

Dekan Kjersti Hove ga aspirantene en introduksjon til studiet og studentrollen, mens administrasjonssjef Ellen Ekhaugen og assisterende avdelingsleder Christian Øvergaard ga praktisk informasjon om studiet.

Det nye kullet består av 175 aspiranter; 90 menn og 85 kvinner i alderen 20 til 44 år. Blant de som har fått tilbud om aspirantstilling er det 51,4 prosent menn og 48,6 prosent kvinner. Snittalderen er omtrent som de siste kullenes snittalder: 26 år og to måneder.

42 prosent (73 kandidater) av de som har fått tilbud om stilling har erfaring fra kriminalomsorgen, i form av at de har vært vikarer.

40 prosent (70 kandidater) av kullet har studiepoeng fra tidligere, dvs. at de har tatt minst ett studiepoenggivende kurs på universitets-/høgskolenivå.

I opptaksprosessen er språkkompetanse utover nordisk og engelsk et moment, i tillegg til at KRUS ønsker å rekruttere samisktalende kandidater. For kullet som starter i januar 2017, har 9,15 prosent (16 kandidater) språkkompetanse som eksempelvis urdu, russisk, arabisk, albansk, somali, polsk eller bosnisk. Det er også én samiskspråklig i kullet.

Flertallet ved kullet har en geografisk tilknytning til Østlandet. Kullet består i sin helhet av en god spredning av kandidater fra hele landet, med en økning i antall kandidater fra Sørlandet, noe som er positivt for den pågående planleggingen av nye fengselsenheter i Agder.