Mobil Versjon

10 mill. til å prosjektere nytt fengsel

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett (RNB) går Regjeringen inn for å bruke 10 millioner kroner til å prosjektere nytt fengsel i Mandal.

Forslaget til RNB ble offentliggjort 11. mai og inneholder flere punkter som angår kriminalomsorgen. Regjeringen viser til at det er dokumentert behov for å bygge et nytt fengsel i Agder, og at det er størst behov for plasser på høyt sikkerhetsnivå. Av den grunn blir Mandal nå prioritert, og ikke Evje.

Det er også dokumentert behov for flere fengselsplasser på Vestlandet, og særlig i Bergensområdet. Utvidelser i tilknytning til eksisterende fengsler i området anses som mest aktuelt, men uten at det foreslås penger til det i denne omgang.

Av forslaget fremgår det også at Regjeringen ikke prioriterer utbygging i Midt- og Nord-Norge nå. Det kan imidlertid bli nødvendig med rehabilitering og utbygginger ved Trondheim fengsel, pga. det betydelige vedlikeholdsbehovet ved fengselet og behovet for fengselsplasser med høyt sikkerhetsnivå.

Regjeringen vil vurdere midlertidige og permanente nedstengninger av fengsler og fengselsplasser, bl.a. i forbindelse med etablering av ny straffegjennomføringskapasitet.

Regjeringen vil også gjennomgå om det er en hensiktsmessig fordeling av fengselsplasser med lavere sikkerhet og bruk av straffegjennomføringsformer i samfunnet, blant annet straffegjennomføring med EK og overføring til soning ved behandlingsinstitusjon etter straffegjennomføringslovens § 12. Regjeringen vil fortløpende vurdere tiltak og endre fordelingen ved ubalanse. Det er videre et mål å øke antall soningsoverføringer av utenlandske innsatte til soning i hjemlandet.

-Jeg er glad for at prosessen med å bygge et nytt fengsel på Sørlandet nå kommer i gang. Det er også gledelig at Regjeringen vil vurdere en mer fleksibel bruk av ulike straffegjennomføringsformer, sier direktør Marianne Vollan i Kriminalomsorgsdirektoratet.