Mobil Versjon

- Velkommen til Agder!

Fengslesleder Frank Tveiten Johansen og ordførerne i Froland og Mandal forbereder seg nå på å ta imot 122 pliktårsbetjenter til nye Agder fengsel.

 

Agder-møte

Onsdag 11. september var det informasjonsmøte på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS på Lillestrøm for de 122 aspirantene som snart uteksamineres som fengselsbetjenter og skal avtjene pliktåret sitt i Agder fengsel. 

1. desember er de på plass i Agder. For de fleste av dem begynner pliktåret i de eksisterende fengslene i Kristiansand og Arendal så lenge de er åpne, og deretter fordeles de til Agder fengsels to avdelinger i Froland og Mandal. Et mindre antall skal også tjenestegjøre i friomsorgen, i kvinnefengselet på Evje og i Kleivgrend fengsel. De to siste er i dag avdelinger under Arendal fengsel, men skal inngå i Agder fengsel når Arendal stenges. 

300 fengselsplasser
På informasjonsmøtet presenterte fengselsleder Frank Tveiten Johansen (i midten på bildet) fengselet for aspirantene: Mandal avdeling får plass til 100 innsatte og skal i tillegg ha administrasjonen for hele fengselet, mens Froland avdeling får 200 fengselsplasser.

Deretter ga han stafettpinnen til ordfører Alf Erik Andersen (t.h.) i Mandal. 

- Kommunen har 15600 innbyggere, det er en kompakt by med gangavstand til mye, sa Andersen, som reklamerte ubeskjedent med aktivitetsnivået i byen:

Konserter og skalldyr
- Vi har over 300 livekonserter i året, alt fra intime pub-konserter til store konserter. Og vi er en festivalby – størst er Skalldyrfestivalen trekker 15000 besøkende. Vi er blant de beste kommunene i landet når det kommer til å levere tjenester til innbyggerne våre. Og arbeidsledigheten er lav hos oss – vi trenger folk til teknologi og oljerelaterte næringer og til helse og omsorg, sa ordføreren, det siste med klar adresse til de kommende fengselsbetjentenes eventuelle livsledsagere.

Ordfører Ove Gundersen i Froland kan ikke skilte med like mange konserter som Mandal, men snakket like varmt om sin kommune med 5500 innbyggere som kollegaen fra Mandal gjorde om sin. 

Froland i vekst
- Froland ligger sentralt til, kommunen er ikke et gudsforlatt sted langt ute på landet! Og vi er i kraftig vekst, vi vokser raskest av alle Agder-kommunene. Vi har flotte idretts- og skianlegg, vi har badelandet Frolandia og vi er stolte av skolene og eldreomsorgen vår. Det er stor aktivitet i kommunen, og vi har akkurat fått vår egen flyplass. Vi har et tett godt miljø og et betydelig frivillig arbeid, sa han.

De kommende fengselsbetjentene stilte spørsmål underveis, og flere av spørsmålene handlet naturlig nok om muligheten til å skaffe seg bolig. 
 
Boliger
Ordfører Andersen i Mandal sa at det er god tilgang på boliger i kommunen, ikke minst i sentrum. Kollegaen fra Froland pekte på at man der i kommunen står foran utbygging av både eneboliger og leiligheter, og poengterte at avstanden fra Froland til Arendal er så kort at det å bosette seg i Arendal kan være et godt alternativ for pliktårsbetjentene som skal til Froland. 

Agder fengsel har satt opp 13 forskjellige «løp» for gjennomføring av pliktåret, og de kommende betjentene skal innen 26. september sende en prioritert søknad om hvilke av dem de kan tenke seg. Deretter vil innplassering i de ulike funksjonene skje fortløpende og så raskt som mulig.